Styrets leder : Kristine Kristiansen - Tlf 92207573 - kk@reklamegaver.no
Sportslig leder : Kuldip Singh - Tlf 93441642 - kuldip@manglerudstar.no

Øvrig styremedlemmer :
Thomas Wollan
Rune Berg
Anette Holt
Toscar Christoffersen

Varamedlemmer :
Petter Berntzen
Thomas Tralle

 

styret@manglerudstar.com