Styrets leder : Kristine Kristiansen - Tlf 92207573 - styreleder@manglerudstar.no
Sportslig leder : Kuldip Singh - Tlf 93441642 - kuldip@manglerudstar.no

Øvrig styremedlemmer :
Thomas Wollan
Rune Berg
Anette Holt
Toscar Christoffersen

Varamedlemmer :
Petter Berntzen
Lydie Soares

 

styret@manglerudstar.com