Klubben for alle

Manglerud Star Fotball skal være en klubb der barn, unge og voksne opplever mestring og tilhørighet. Vår målsetning er at alle skal ha en god plass og er stolte av å være en del av fellesskapet.

Manglerud Star har derfor klare retningslinjer på oppførsel og hva vi kan forvente av hverandre. Sammen skaper vi en trygg og inkluderende klubb-

Styret er positive og takknemlige for alle konstruktive innspill som gjør klubben bedre. Har du forslag eller tilbakemeldinger? Send oss en mail til styret@manglerudstar.no.
Disse vil bli styrebehandlet på neste styremøte, vi treffes minst en gang i måneden.

 

MS GO!

Nettvettregler.

Alle spillere, trenere og foreldre er selv ansvarlige ved ytringer på nettet. Det samme gjelder for opplastinger av bilder, tekst eller annet materiell på internett. For begge tilfellene har du ansvar for å følge lover og regler som gjelder i Norge; Personopplysningsloven (lovdata.no)

 

Se for øvrig https://nettvett.no/sikkerhet-i-sosiale-medier/

 

MS SPILLEREN – kjennetegn og krav

 

MS stiller krav og har følgende forventninger:

 • MS spilleren er motivert for å spille fotball i MS, lojal til klubbens retningslinjer, vise respekt og forståelse for trener, medspiller og motspiller, samt positiv til klubbens initiativ både på og utenfor banen.
 • MS spilleren møter alltid presis, og gir beskjed dersom spilleren ikke kommer.
 • MS spilleren er godt forberedt og klar til å starte på trening.
 • MS spilleren møter til trening, og har minimum 80% oppmøte dersom spilleren forventer å spille. Trenerne vurderer spillerstallen fra kamp til kamp.
 • MS spilleren forstår og respekterer at lavere treningsoppmøte vil gjenspeiles i redusert spilletid.
 • MS spilleren er nysgjerrig og positiv til å teste egne grenser, og har en positiv innstilling til trening og læring.
 • MS spilleren utviser gode holdninger til omgivelsene sine både ovenfor medspillere, trenere, motstandere og dommere.
 • MS spilleren behandler anlegget til MS både klubbhus, garderobe og innbytterboks slik spilleren forventer å møte det selv.

Av MS kan spillerne forvente at:

 • Alle spillerne verdsettes for den de er - med styrker og utfordringer. 
 • MS skal samarbeide med foresatte og setter pris på at man tar kontakt.
 • Hjemmet blir kontaktet dersom vi har spørsmål eller det er noe vi vil du skal vite. 
 • I MS skal alle trenere og ansatte ha nulltoleranse for mobbing og diskriminering.
 • At klubben jobber kontinuerlig og systematisk for utvikling, både med laget som gruppe og med den enkelte spiller

 

MS TRENEREN – kjennetegn og krav

MS Treneren rekrutteres via ulike nettverk, men MS vil søke å finne personer i egne rekker som har ambisjoner om å bli trener. Disse vil bli tilbudt opplæring i regi av Norges Fotballforbund og Oslo Idrettskrets sine krav.

MS har en sportslig leder og har oppnevnt et sportslig utvalg som skal følge opp MS treneren tett og veilede.

 

MS trenerens kjennetegn og krav skal være:

 • Trener som er opptatt av å utvikle hele spilleren – dvs. mennesket og fotballspilleren.
 • Trener som tilbyr et forutsigbart og differensiert sportslig opplegg som møter barnas, ungdommenes og foresatte forventninger med økter, uker og perioder som beskrevet i planer og som presentert av trenere, ledere og lagledere før oppstart.
 • En klubb og trenere som gjennomfører en forståelig sammenheng mellom klubbens målsettinger, lagenes planer og opplegg, treningsavgifter og ambisjoner for de forskjellige treningsgruppers interne krav og forventinger.
 • Det er ønskelig at alle hovedtrenere har UEFA B-lisens eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig at alle øvrige trenere i ungdomsfotball skal ha minimum UEFA – C-lisens eller tilsvarende.
 • Alle foreldretrenere med trinnansvar skal ha gjennomført barnefotball kvelden eller helst UEFA C-Lisens. Øvrige foreldretrenere skal alle innkalles til barnefotballkvelden.

 

MS FORELDRE – kjennetegn og krav

 • MS foreldre har en viktig rolle som verdibærere av klubbens verdigrunnlag, der lojalitet, respekt og forståelse står sentralt.
 • MS Foreldre skal være gode rollemodeller utenfor banen og fra sidelinjen opptre med respekt og forståelse overfor spillets aktører. Klubben er positiv til konstruktive tilbakemeldinger, slik at vi kan bli enda bedre.
  Hets, sjikanering og mobbing av medlemmer, motstanders eller egne spillere, dommere, publikum, ledere og trenere aksepteres ikke.
 • Foreldre skal i kamp være plassert på motsatt side av lagets innbytterbenker, og spillerne skal ikke få taktiske beskjeder herfra.
 • MS Foreldre bidrar til positiv innsats hos egne og andres spillere, og bidrar til å gjøre klubben, kampen og laget til et godt og trygt sted å være for alle.
 • MS Foreldre forstår at MS`s sportslige tilbud delvis finansieres ved betaling av egenandel og dugnadsinnsats. MS Foreldre bidrar lojalt til begge deler.

 

Brudd på disse forventningene kan føre til først advarsel, senere utvisning fra klubben og erstatning.
MS tar ikke ansvar for personlige eiendeler som bli borte.