Her finner dere lenker til regnskapsrapportene for første halvår 2019.

Det gjøres oppmerksom på at regnskapet igjennom året er under kontinuerlig arbeid og det er flere åpne poster som det arbeides med. I samråd med regnskapsfører vil poster bli kostnadsført etter hvert som avklaring foreligger, det vil slå negativt ut på årsresultat for 2019.

 

Har du spørsmål eller kommentarer til regnskapet ber vi deg om å sende disse inn til styret på styret@manglerudstar.no
Vi har månedlige styremøter hvor vi går igjennom innkommende mailer.