Sportslig utvalg barne-og ungdomsfotballen - fram til og med junioralder:

Raymond Kvisvik (leder)

Anette Irene Holt (2011)

Morten Sundt (2004)

Rune Isaksen

Markus Cham

Ted Fredlund (2008)