Handlingsplanen er godkjent av styret - og skal nå forankres i klubben. Med dette har vi i et viktig ansvar.

I perioden februar - mars 2018 skal alle årganger:

  • Distribuere Handlingsplanen til alle foreldre/spillere (epost/Facebook/lagside)
  • Bruke 15 minutter i forbindelse med trening til å snakke om "hvordan vi skal være mot hverandre". Vis gjerne til plakatene om "klubbens forventninger" (se under).
  • Klubbens lagledere/trenere skal sette seg inn i Handlingsplanen.
Dette er et arbeid vi tar med inn i alle aktivitetene til IL Manglerud Star Fotball:
Fotball Etter SkoleTid (FEST), Fotballcamper, cuper, treninger, kamper og spillermøter/foreldremøter.

Dette er et viktig verktøy for alle i MS Fotball - og skal brukes som et hjelpemiddel til å skape et godt, trygt miljø for alle.

- Klubbens holdningsskapende arbeid er selve kjernen i det å være en breddeklubb. Dette arbeidet er kontinuerlig og noe lagenhetene må følge opp inn mot hver sesong. MS Fotball er en klubb for alle, sier styremedlem Lene Olsen Sundt    

Klubben har også laget egne forventninger til foreldre, trenere/lagledere og spillere: