I bydel Østensjø er det estimert at 10% av alle barn vokser opp i familier som er i en slik sosioøkonomisk situasjon at de kan defineres som "fattige." Denne situasjonen innebærer at disse barna og familiene deres står overfor en rekke hindringer med hensyn til å delta i ulike aktiviteter i samfunnet. Det gjelder også i forhold til idretten.

IL Manglerud Star Fotball har inngått et samarbeid med ALLEMED bydel Østensjø - hvor flere klubber og personer fra nærmiljøet er med. Utekontakter og miljøarbeidere i bydelen er også sentrale her.
Vi skal jobbe aktivt for at alle som gjerne vil være med på idrett i nærmiljøet vårt - skal få være med.

Noen av sakene vi jobber med er:

  • Stoppe utestengning av barn pga dårlig økonomi. Alle skal få være med selv om de har dårlig råd
  • Informasjon på flere språk - og i flere kanaler, slik at vi når flere av barna og deres foreldre
  • Fokus på utstyr og forventninger. Hva slags kultur har vi på våre lag og i klubben vår når det gjelder status/press? 
  • Informere om støtteordninger og gratis utlån av utstyr
  • Informere trenere og lagleder om ALLEMED-arbeidet vårt slik at de er oppdatert 

Les mer om ALLEMED her!