Kontaktpersoner i styret


Øvrig styremedlemmer :
Fredrik Madsen
Rune Berg
Anette Holt

Varamedlemmer :
Eirik Wangberg
Lydie Soares

 

Kontaktinfo styret: styret@manglerudstar.no

 

Valgkomiteen i Manglerud Star Fotball består av: Bjørn Nykmark og Kristian Ackenhausen.

Tilbake