Styreleder, Jarle Døviken, 901 77 925, jarle@manglerudstar.no 

Nestleder, Lene Olsen Sundt, 452 93 873, lene@retthjem.no 

Styremedlem, Ingar Olsen, 982 41 271ingar.olsen1970@gmail.com

Styremedlem, Odd Erik Jordet, 957 24 288oejordet@gmail.com

Varamedlem, Thomas Kristensen, 986 99 100thomas.Kristensen@niso.no

Varamedlem, Jan Bjørkelund, 905 81 607, jan.bjorkelund@knowit.no 

 

 

Valgkomiteen i Manglerud Star Fotball består av: Bjørn Nykmark og Kristian Ackenhausen.