MS-dommere 2021:          
           
11'er og 9'er-dommere med 11'er kurs :          
           
Al-Barkat, Hussein                                Ryenstubben 4, 0679 Oslo 458 12 992             
Flytøren, Hans-Christian Jacob Aalls gt.18, 0368 Oslo 482 92 010    
Keser, Mustafa Erich Mogensøns vei 22, 0594 Oslo 911 46 193    
Lie Olsen, Aksel Nøklesvingen 58, 0689 Oslo 981 21 464    
Kulbay Özgen  Martin Linges vei 24, 0692 Oslo 915 19 353    
Kulbay Görkem Haugerudveien 76, 0674 Oslo 408 93 508    
           
                                          
 Klubbdommere,  9'er, 7'er og 5’er-dommere:                                
         
Al-Barkat, Fadel   Ryenstubben 4, 0679 Oslo 400 88 514    
Kananathan, Kano Traktorveien 9a, 0678 Oslo 480 74 761    
Kashkol, Fatima                               Blakkens vei 90, 1281 Oslo 458 02 878                                            
Khudhir, Yosef Plogveien 8, 0679 Oslo  469 69 677    
Kjelsås Olsen, Marius Steinborgveien 44, 0678 Oslo 454 21 631    
Kyvik, Syver Skuronnveien 30, 0681 Oslo 960 19 311    
Wollan, Erling Plogveien 34b, 0681 Oslo 902 45 009    
Ovlad El Arbi, Anas                Manglebergveien 11, 0678 Oslo      926 13 622    
Petros, Abdisa Daniel Rugveien 55, 0679 Oslo 939 22 340    
Øyvik, Ron Wetlesens vei 46, 0681 Oslo 959 60 909    
Skovlund, Sander                                       Rugveien 31, 0679 Oslo 407 47 597     
                    
         
         
           
Dommeransvarlig:          
Aaslund, Roar Raukveien 1, 0680 Oslo  993 96 303    
           
Bruk klubbens dommere ofte, og ta vel imot dem!          
Roar Aaslund, dommeransvarlig MS Fotball.          
           
Honorarer:          
Klubbdommere til barnefotball (5-12 år): kr 200,-        
9'er og 11'er klubbdommere til G/J (13-14 år): kr 450,-        
Veteraner/seniorer 7'er: kr 500,-        
Klubbdommere skal ikke ha reisepenger.