MS-dommere 2020:          
           
11'er og 9'er-dommere med 11'er kurs :          
           
Al-Barkat, Hussein                                Ryenstubben 4, 0679 Oslo 458 12 992             
Flytøren, Hans-Christian Jacob Aalls gt.18, 0368 Oslo 482 92 010    
Keser, Mustafa Erich Mogensøns vei 22, 0594 Oslo 911 46 193    
Lie Olsen, Aksel Nøklesvingen 58, 0689 Oslo 981 21 464    
           
Klubbdommere,  9'er, 7'er og 5’er-dommere:          
           
Al-Barkat, Fadel                                     Ryenstubben 4, 0679 Oslo 400 88 514    
Balakumar, Harish                               Ensjøveien 24a, 0661 Oslo 919 13 097    
De jong Berg, Bo  Ryenstubben 6B, 0679 Oslo 960 42 450    
Idrissi, Yosef Emil Korsmos vei 4, 0678 Oslo 463 00 381 / 968 78 566  
Jackson, Marcus Manglerudveien 11, 0678 Oslo 451 95 221    
Kananathan, Kano Traktorveien 9a, 0678 Oslo 480 74 761    
Kashkol, Fatima                               Blakkens vei 90, 1281 Oslo 458 02 878                                            
Khudhir, Yosef Plogveien 8, 0679 Oslo  469 69 677    
Kjelsås Olsen, Marius Steinborgveien 44, 0678 Oslo 454 21 631    
Kyvik, Syver Skuronnveien 30, 0681 Oslo 960 19 311    
Omar, Daniar Rognerudveien 2b, 0681 Oslo 947 89 046    
Ovlad El Arbi, Anas                Manglebergveien 11, 0678 Oslo      926 13 622    
Petros, Abdisa Daniel Rugveien 55, 0679 Oslo 939 22 340    
Shakari, Hiwa Gamle Enebakk vei 49b 400 87 031    
Skovlund, Sander                                       Rugveien 31, 0679 Oslo 407 47 597     
Thambirajah, Thrisanth               Fagerlia 15c, 0667 Oslo             476 77 154    
Øyvik, Ron Wetlesens vei 46, 0681 Oslo 959 60 909    
Wollan, Erling Plogveien 34b, 0681 Oslo 902 45 009    
           
Dommeransvarlig:          
Aaslund, Roar Raukveien 1, 0680 Oslo  993 96 303    
           
Bruk klubbens dommere ofte, og ta vel imot dem!          
Roar Aaslund, dommeransvarlig MS Fotball.          
           
Honorarer:          
Klubbdommere til barnefotball (5-12 år): kr 200,-        
9'er og 11'er klubbdommere til G/J (13-14 år): kr 450,-        
Veteraner/seniorer 7'er: kr 500,-        
Klubbdommere skal ikke ha reisepenger.