MS Fotball skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og
ambisjoner til barn og ungdom som ønsker å spille fotball i klubben.

MS Fotball skal være en utviklingsorientert klubb, som favner bredden og
samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har
ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen. Gjennom trivsel,
utvikling og fotballglede vil vi oppnå sterkt tilhørighet til lag og klubb.

MS Fotball arbeider innenfor NFF sin målsetning med barnefotballen: ”flest
mulig – lengst mulig – best mulig”.

 

Les hele MS Fotball sin sportsplan i vedlagt vedlegg.