Tilbudet tilpasses aldersgruppen og etter hvor mange dager i uke barna deltar. De som deltar 5 dager vil ha behov for varierte aktiviteter.

 • Fotballtrening
 • Annet ballspill; bordtennis, volleyball -> Tirsdager og torsdager etter behov
 • Brettspill
 • Filmdag -> Etter behov
 • Leksemulighet i rolige omgivelser

Vi har personale som erfaring med aldersgruppen både på forpleining og idrett.  Vårt mål er at barna På Fotball etter skoletid skal oppleve idrettsglede, trygghet og omtanke.

Personale høsten 2017:

 • Forpleining (tilsyn i 2.etg, mat, mv)
  • Wenche Olsen / Marianne Moe
 • Trenere
  • Raymond Kvisvik / Markus Cham / Rune Isaksen / Ivar A. Johnsen
 • Aktivitetsledere
  • Daniel Tømte / Tirill Braathen Øyvik / Nora Elise Lind-Iversen / Kristine Brodahl

 

Vi har fokus på individuell utvikling, teknisk trening og koordinasjon, men også regelmessige spilløkter.

Vårt tilbud er basert på en egen sportsplan. For å få best mulig utbytte periodiserer vi treningene etter hovedområdene ballkontroll, pasningsferdighet og avslutningsferdigheter.

Aldersgruppen 8-10 år lærer best med stor aktivitet i små grupper. ”Læring” skjer gjennom aktiviteten de utfører. Her skjer teknisk trening hovedsakelig via lekbaserte øvelser.

Fra 11 år krever den tekniske fotballtrening høy grad av konsentrasjon med fokus på koordinasjon, balanse og bevegelser i øvelsene.