Er du opptatt av at ditt barn skal oppleve idrettsglede, trygghet og omtanke etter skoledagen? Da er Fotball etter skoletid et godt tilbud. Vi tar imot barn fra 2. klasse og oppover der hovedaktiviteten er fotball og lek.

Fotball etter skoletid vil være et helhetlig skolefritidstilbud med vekt på fotballaktivitet. Selv om fotball er sentralt, vil vi også ha andre ballaktiviteter. I tillegg til den fysiske aktiviteten tilbyr vi sunn kost, tilsyn med lekser og trening av sosiale ferdigheter/Fair play også utenfor idrettsbanen.

Vi tilbyr henting av barn ved Høyenhall skole (andre skoler vurderes etter behov). Henting bestilles ved påmelding.

 

Manglerud Star har inngått et forpliktende partnerskap mot mobbing der også Manglerud og Høyenhall skole deltar. 
«Fotball etter skoletid» er en fin måte å jobbe praktisk med partnerskapet på, samt bygge godt samarbeid i vårt nærmiljø.Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Telefon: 907 17 860 VALG 2
E-post: fotball@manglerudstar.no